แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
ลูกจ้างประจำ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
41
22564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
41
32564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
นางผานิตย์ ศิริธานันท์
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
88
42564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
60
52563อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลและขั้นตอนการแต่งตัวสำหรับผู้ช่วยงานทันตกรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
นางวิไลรัตน์ สัมฤทธิ์
พนักงานธุรการ ส3
38
62563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
36
72563การคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
67
82563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นายวินัย หลิมพลอย
พนักงานประกอบอาหาร ส2
30
92563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
39
102563การคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
นางวณี กล้าผจญ
พนักงานสถานที่ บ2
44
112563รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการปรับการให้บริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563
นางณัฐชาลี รอบจังหวัด
พนักงานธุรการ ส3
39
122563ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ด้วยการนึ่งไอน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นายอนันต์ หลิมพลอย
พนักงานซักฟอก บ2
48
132563ขั้นตอนการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ห้องตรวจนรีเวช
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นางเมธยา วิมลพิทยกุล
พนักงานธุรการ ส3
32
142563ขั้นตอนการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ห้องตรวจนรีเวช
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นางเรณู วรวิทย์
พนักงานธุรการ ส3
44
152563แนวทางการทำความสะอาดห้องตรวจโรค
เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
นางอัจฉรา คำทอง
พนักงานทั่วไป บ2
42
162563วิธีปฏิบัติ การคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
นางสมคิด เพียรประสบสุข
พนักงานสถานที่ บ2
121
172563การทำความสะอาดสถานที่และเครื่องใช้ (คลินิกฝากครรภ์) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2563
นางสุวรรณา อินทมนต์
พนักงานธุรการ ส3
49
182563Lean การเตรียมภาชนะใส่ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2563
นางสุวรรณา อินทมนต์
พนักงานธุรการ ส3
47
192563สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
39
202563สไลด์นำเสนอขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
50