แสดง 1 ถึง 20 จาก 31 ผลลัพธ์
ลูกจ้างประจำ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
16
22565การตอนกิ่ง
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายสมควร เกตุแก้ว
คนสวน บ2
45
32565ขั้นตอนการรับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
20
42565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
20
52565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายสุเทพ มั่งแป้น
พนักงานพัสดุ ส3
23
62565การตรวจสอบค่าลดหย่อนก่อนยื่นภาษี
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2565
น.ส.กมลมาศ คงกะพันธ์
พนักงานธุรการ ส3
23
72564Flow Chart การขอ Authen Code ระบบลงทะเบียนออนไลน์จาก สปสช.
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
19
82564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
99
92564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
79
102564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
นางผานิตย์ ศิริธานันท์
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
173
112564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
96
122563อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลและขั้นตอนการแต่งตัวสำหรับผู้ช่วยงานทันตกรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
นางวิไลรัตน์ สัมฤทธิ์
พนักงานธุรการ ส3
80
132563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
75
142563การคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
149
152563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นายวินัย หลิมพลอย
พนักงานประกอบอาหาร ส2
79
162563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
92
172563การคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
นางวณี กล้าผจญ
พนักงานสถานที่ บ2
96
182563รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการปรับการให้บริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563
นางณัฐชาลี รอบจังหวัด
พนักงานธุรการ ส3
83
192563ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ด้วยการนึ่งไอน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นายอนันต์ หลิมพลอย
พนักงานซักฟอก บ2
94
202563ขั้นตอนการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ห้องตรวจนรีเวช
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นางเมธยา วิมลพิทยกุล
พนักงานธุรการ ส3
75