แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12564การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน (ศาสตร์การแพทย์แผนไทย)
เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
3
22564รู้จักโรคหัวไหล่ติด
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
17
32564การสุมยาสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
56
42564บทความ ทำความรู้จักฟ้าทะลายโจรและกระชาย ในสถานการณ์ COVID-19
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
53
52564บทความ การใช้และข้อควรระวัง ยาจีนเหลียนฮัวชิงเวินยาสมุนไพรจีนป้องกัน Covid-19 ได้จริงหรือไม่
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
แพทย์แผนจีน
53
62564การเตรียมตัวก่อนและหลังการฝังเข็มทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2564
น.ส.กัญญาภัทร สุขคำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
71
72564บทความ การบำรุงปอด พิชิต Covid-19 ทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2564
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
แพทย์แผนจีน
85
82564วิธีการดูวันหมดอายุยา
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
36
92564วิธีการดูวันหมดอายุยา
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
น.ส.โสฌญา ส่องจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
35
102564บทความ ความแตกต่างระหว่างวิธีการรับประทานยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอาทิตย์ละ1ครั้งกับวันละ1ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564
น.ส.แก้วสวรรค์ สำลีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
34
112564บทความ การออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอม
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
111
122564บทความเรื่อง สมุนไพรบำรุงน้ำนม
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายณัฐดนัย โฆสิตาภา
แพทย์แผนไทย
79
132564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
62
142563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
73
152563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.จิตติมา ภูมิสัทธรรม
ครูพี่เลี้ยง
51
162563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.อรุณี เปี่ยมเกตุ
ครูพี่เลี้ยง
42
172563แนวทางการทำความสะอาดประจำวันของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563
นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำตึก
43
182563บทความ อยากสร้างกล้ามเนื้อ จะเลือกใช้อะไรดี ระหว่าง Machine Weight กับ Free Weight
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฏาคม 2563
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
55
192563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
35
202563การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2563
น.ส.วิไลรักษ์ ฉัตร์กรด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
40