แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์
พนักงานราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12564วิดีโอ ท่าบริหารลดความเครียด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
43
22564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
39
32564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
42
42564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
40
52564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
24
62564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
21
72564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
20
82564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
32
92564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
26
102564บทความ เรื่อง "ขมิ้นชั้น"รักษาแผลในกระเพาะ ช่วยได้จริงหรือ?
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
56
112564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
76
122564เธอให้เงินฉัน ฉันยืมเงินเธอ (ความรู้กฎหมายเบื้องต้นการกู้ยืมเงิน)
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
66
132564รายงานสรุปความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงดูบุตร
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
72
142564การประยุกต์ XIBO ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
58
152564วิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"ก้าวท้าใจ season 3" พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
74
162564วิดีโอส่งเสริมคู่รักที่พร้อมมีบุตร กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
63
172564วิดีโอแนะนำการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ภาษาพม่า
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
342
182564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
60
192564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
46
202564การนำ Google Data Studio ช่วยดึงข้อมูลจากสเปรดชีตมาแสดง
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
405