แสดง 21 ถึง 40 จาก 55 ผลลัพธ์
พนักงานราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
212564บทความ เรื่อง "ขมิ้นชั้น"รักษาแผลในกระเพาะ ช่วยได้จริงหรือ?
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
140
222564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
143
232564เธอให้เงินฉัน ฉันยืมเงินเธอ (ความรู้กฎหมายเบื้องต้นการกู้ยืมเงิน)
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
132
242564รายงานสรุปความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงดูบุตร
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
142
252564การประยุกต์ XIBO ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
111
262564วิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"ก้าวท้าใจ season 3" พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
154
272564วิดีโอส่งเสริมคู่รักที่พร้อมมีบุตร กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
123
282564วิดีโอแนะนำการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ภาษาพม่า
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
485
292564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
120
302564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
104
312564การนำ Google Data Studio ช่วยดึงข้อมูลจากสเปรดชีตมาแสดง
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1002
322564ทำความรู้จักงบการเงินกันดีกว่า
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
101
332563รายงานสรุปความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
114
342563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
161
352563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.ชญานันท์ อินต๊ะโม
นักวิชาการศึกษา
94
362563คู่มือขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบงานบุคลากร สำหรับผู้รับการประเมิน
เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
73
372563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
103
382563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
140
392563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
74
402563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
124