แสดง 1 ถึง 20 จาก 84 ผลลัพธ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12565ฟ้าทะลายโจร (穿心莲) สมุนไพรทางเลือกรักษาโรคโควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
103
22565บทความการนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
64
32565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
41
42565การทำปุ๋ย
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
43
5256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.สุพรรณี กล่อมจิตร
พนักงานธุรการ
20
62565ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
225
72565เคล็ดลับ ดับกลิ่นห้องน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
48
82565การทำน้ำยาอเนกประสงค์
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.ดรุณี แซ่คู
พนักงานบริการ
50
92565ขั้นตอนการรับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.สุธิดา ชมชื่น
พนักงานบริการ
17
102565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.กรรณาภรณ์ มิ่งขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
52
112565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
63
122565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
64
132565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
นักจัดการงานทั่วไป
19
142565แบบไหนถึงพูดช้าและวิธีช่วยกระตุ้นลูกพูดสื่อสาร
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565
น.ส.พัชรี เปล่งประยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
29
152565การตรวจสอบค่าลดหย่อนก่อนยื่นภาษี
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.รัชรพี ชัยเชาวรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
64
162565การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.วราภรณ์ ภู่ระหงษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
36
172565การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.แก้วสวรรค์ สำลีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
40
182564Flow Chart การขอ Authen Code ระบบยืนยันตัวตนออนไลน์จาก สปสช.
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
22
192564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.ศิริวรรณ เจิมนาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
65
202564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
88