แสดง 1 ถึง 20 จาก 66 ผลลัพธ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.ศิริวรรณ เจิมนาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
20
22564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
33
32564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกัลยา เนตรสาลี
พนักงานบริการ
26
42564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ดรุณี แซ่คู
พนักงานบริการ
23
52564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
22
62564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สังเวียน แซ่เอี้ยว
พนักงานประจำตึก
25
72564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
30
82564คู่มือประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายหันสา ตันพานิช
นายช่างไฟฟ้า
17
92564คู่มือประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายป่า กรรณสังข์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
17
102564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า
25
112564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
27
122564รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้าน “ฝาขวดสู่อัจฉริยะ”
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2564
น.ส.พัชรี เปล่งประยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
29
132564บทความเรื่อง "จะซื้อยาสมุนไพร ต้องดูอะไรบ้าง?”
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
น.ส.ศิรประภา หาบุบผา
แพทย์แผนไทย
75
142564วิธีการดูวันหมดอายุยา
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
38
152564บทความ ความแตกต่างระหว่างวิธีการรับประทานยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอาทิตย์ละ1ครั้งกับวันละ1ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564
น.ส.น้ำค้าง จันทา
พนักงานบริการ
40
162564บทความ ความแตกต่างระหว่างวิธีการรับประทานยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอาทิตย์ละ1ครั้งกับวันละ1ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564
นางพิศมัย ฮะเหยี่ยว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
45
172564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
55
182564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
64
192564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
63
202563การปรับรูปแบบบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าในสถานการณ์ covid-19 ของคลินิกกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
น.ส.พัชรี เปล่งประยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
41