แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.ธิดารัตน์ มานุ
นักโภชนาการ
15
22561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
นักวิชาการสาธารณสุข
98