แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ141
22564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ158
32564วิจัย ความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ325
42563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ86
52563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ85
62562รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ95
72561การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ92