แสดง 1 ถึง 20 จาก 32 ผลลัพธ์
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565จะลดไขมันหน้าท้องอย่างไร จึงจะได้ผล
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ28
22565อยู่บ้าน Body weight VS ไปยิม Weight training แตกต่างกันไหม
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ32
32565อยากมีกล้ามหน้าอกใหญ่ๆ ต้องทำอย่างไร
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ39
42565การฝึกด้วยท่า Deadlift อย่างไรถึงจะโดน!!!!
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ47
52565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ16
62565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.ธิดารัตน์ มานุ
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ15
72565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ41
82565รายงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ39
92564คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ179
102564บทความ การออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอม
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ211
112563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ169
122563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ70
132563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
น.ส.สมนึก เย็นใส
พนักงานประกอบอาหาร
งานโภชนาการ74
142563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางลำพวน จันทร์แก้ว
พนักงานบริการ
งานโภชนาการ83
152563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นายวินัย หลิมพลอย
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ79
162563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ92
172563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ87
182563บทความ ผู้สูงอายุกับการหกล้ม
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ97
192563บทความ อยากสร้างกล้ามเนื้อ จะเลือกใช้อะไรดี ระหว่าง Machine Weight กับ Free Weight
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฏาคม 2563
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ116
202563นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.วรรณี พงษ์โสภา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ111