แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ46
22564บทความ การออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอม
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ111
32563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ73
42563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ32
52563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
น.ส.สมนึก เย็นใส
พนักงานประกอบอาหาร
งานโภชนาการ30
62563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางลำพวน จันทร์แก้ว
พนักงานบริการ
งานโภชนาการ40
72563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นายวินัย หลิมพลอย
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ30
82563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ39
92563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ42
102563บทความ ผู้สูงอายุกับการหกล้ม
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ44
112563บทความ อยากสร้างกล้ามเนื้อ จะเลือกใช้อะไรดี ระหว่าง Machine Weight กับ Free Weight
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฏาคม 2563
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ55
122563นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.วรรณี พงษ์โสภา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ58
132563การถอดบทเรียน ระดับดีเยี่ยมดีมากและพอใช้ เพื่อขยายผลและพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมกำกับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพัชรี วงศ์ษา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ48
142562นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ30
152562นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ36
162562การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน Application H4U ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ51
172562การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน Application H4U ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพัชรี วงศ์ษา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ37
182562รูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ33
192561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางพยวน เรียมสายยศ
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ35
202561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ29