แสดง 1 ถึง 20 จาก 225 ผลลัพธ์
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน (ศาสตร์การแพทย์แผนไทย)
เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย3
22564รู้จักโรคหัวไหล่ติด
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย17
32564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2564
น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน29
42564ผลของการใช้พลาสติกครอบเตียงขณะเคลื่อนย้ายต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2564
น.ส.เขมจิรา เอี่ยมสุขประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน27
52564พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2564
น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หอผู้ป่วยในตึกสามัญ (W1)22
62564ผลของการใช้แนวทางการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรตัวเหลืองได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
หอผู้ป่วยในตึกพิเศษ (W4)14
72564ความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกในโรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
นางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
หอผู้ป่วยในตึกพิเศษ (W4)17
82564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก13
92564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นางมุขดา ธนันทา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก17
102564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.เบญจา พึ่งอุบล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล16
112564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.ชนิสา เฮงรวมญาติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หอผู้ป่วยในตึกพิเศษ (W4)37
122564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก37
132564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.ศิริวรรณ เจิมนาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก20
142564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก56
152564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก21
162564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.เบญจา พึ่งอุบล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล20
172564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นางมุขดา ธนันทา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก19
182564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.ชนิสา เฮงรวมญาติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หอผู้ป่วยในตึกพิเศษ (W4)20
192564การสุมยาสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย57
202564บทความ ทำความรู้จักฟ้าทะลายโจรและกระชาย ในสถานการณ์ COVID-19
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย53