แสดง 1 ถึง 20 จาก 252 ผลลัพธ์
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565อบรมประสาทสัมผัสทั้ง 5
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย1
22565สับปะรดสมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2565
น.ส.กชกร เจริญรัมย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย20
32565ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล43
42565บัวบก สมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย32
52565ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565
นางเบญจมาภรณ์ จานทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน36
62565คู่มือขั้นตอนการให้บริการ wellness and longevity spa สำหรับพนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย39
72565การบำบัดและปรับสมดุลประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบสปา
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย38
82565ศาสตร์การบำบัดจากหินภูเขาไฟ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย32
92565นวดหน้าป้องกันโรค
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย46
102565ฟ้าทะลายโจร (穿心莲) สมุนไพรทางเลือกรักษาโรคโควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนจีน102
112565สุคนธบำบัดเบื้องต้น
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย44
122565การเผายาสมุนไพร บรรเทาอาการท้องอืด
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2565
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย42
132565ข้อควรระวังในการนวดทุยหนาเด็กทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
น.ส.กัญญาภัทร สุขคำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
งานแพทย์แผนจีน63
142565บทความการนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนจีน63
152565เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565
นายจารุต อนันตวิริยา
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
งานเภสัชกรรม48
162565การประคบสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย50
172565ปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กอายุ 9 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.นภา พฤฒารัตน์
นายแพทย์ ชำนาญการ
แผนกกุมารเวชกรรม48
182565ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนไทย44
192565คำอธิบายการให้บริการ Facial Treatment , Body Treatment , Balancing และ Wellness therapy
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย51
202565แบบไหนถึงพูดช้าและวิธีช่วยกระตุ้นลูกพูดสื่อสาร
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565
นางพัชรา เทพทิตย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก31