แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข5
22564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข25
32564สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข46
42564เอกสารประกอบการประชุม การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (System Analyst & Data Analyst)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข78
52564รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อจัดประชุมออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข48
62563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานทันตสาธารณสุข35
72563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข50
82563รายงานผลสำรวจความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข49
92563การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข41
102561หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับวัยรุ่น เขต5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข58