แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานทันตสาธารณสุข27
22565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข41
32564รายงานผลสำรวจความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข115
42564รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข107
52564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข129
62564สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข304
72564เอกสารประกอบการประชุม การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (System Analyst & Data Analyst)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข161
82564รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อจัดประชุมออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข121
92563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานทันตสาธารณสุข75
102563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข91
112563รายงานผลสำรวจความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข94
122563การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข101
132561หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับวัยรุ่น เขต5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
งานทันตสาธารณสุข115