แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12563ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.ขวัญธิรา หวังจิตต์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา69
22563ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.พัชรินทร์ สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา91
32562การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.ขวัญธิรา หวังจิตต์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา127
42562การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.พัชรินทร์ สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา69
52561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดภายใต้สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
น.ส.อภิวัน มั้นงาม
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา68
62561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดภายใต้สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายสุนทร อุ่มเอิบ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา120
72561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดภายใต้สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
น.ส.ณัฐพร สุนทรีรัตน์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา89