แสดง 1 ถึง 20 จาก 136 ผลลัพธ์
Km
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565จะลดไขมันหน้าท้องอย่างไร จึงจะได้ผล
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
28
22565สับปะรดสมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2565
น.ส.กชกร เจริญรัมย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
20
32565อยู่บ้าน Body weight VS ไปยิม Weight training แตกต่างกันไหม
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
32
42565อยากมีกล้ามหน้าอกใหญ่ๆ ต้องทำอย่างไร
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
39
52565บัวบก สมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
32
62565การฝึกด้วยท่า Deadlift อย่างไรถึงจะโดน!!!!
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565
นายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
47
72565การบำบัดและปรับสมดุลประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบสปา
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
38
82565ศาสตร์การบำบัดจากหินภูเขาไฟ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
32
92565นวดหน้าป้องกันโรค
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
47
102565ฟ้าทะลายโจร (穿心莲) สมุนไพรทางเลือกรักษาโรคโควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนจีน
102
112565สุคนธบำบัดเบื้องต้น
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
45
122565การเผายาสมุนไพร บรรเทาอาการท้องอืด
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2565
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
42
132565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
54
142565บทความการนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนจีน
64
152565เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565
นายจารุต อนันตวิริยา
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
48
162565การประคบสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
50
172565รายงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานโภชนาการ
39
182565การทำปุ๋ย
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ
43
192565การตอนกิ่ง
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายสมควร เกตุแก้ว
คนสวน บ2
กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ
45
20256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ
59