แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
นวัตกรรม
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
57
22564นวัตกรรม รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้าน" ฝาขวดสู่อัจฉริยะ"
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2564
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
22
32564นวัตกรรม HPC : Happy or not?
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คัดกรองและห้องฉุกเฉิน (ER)-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
115
42564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
194
52564นวัตกรรม องศาเตียง เลี่ยง VAP
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิดป่วย (SNB)
133
62563Recycled Panda can
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
น.ส.จันทามาศ ไกรเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
50
72562นวัตกรรม ผ้าโอบอุ่น
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิดป่วย (SNB)
38
82562นวัตกรรม STAY STILL
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
น.ส.วิภาวี ปราบหงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยในตึกพิเศษ (W4)
62
92562หน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางอมรศรี พังเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล
53
102562นวัตกรรมหมอนหลอดกาแฟ เทคแคร์แม่รอคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
61
112561นวัตกรรมมุ้งอุ่นจัง
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
น.ส.นันทนิตย์ โยตะสี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
59
122561นวัตกรรมก้อนประคบเย็นจังยั่งยืน
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563
น.ส.พรพรรณ วุฒิภาพ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
45