แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์
นวัตกรรม
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานโภชนาการ
41
22564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
219
32564นวัตกรรม รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้าน" ฝาขวดสู่อัจฉริยะ"
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2564
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
75
42564นวัตกรรม HPC : Happy or not?
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คัดกรองและห้องฉุกเฉิน (ER)-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
194
52564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
335
62564นวัตกรรม องศาเตียง เลี่ยง VAP
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิดป่วย (SNB)
351
72563Recycled Panda can
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
น.ส.จันทามาศ ไกรเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
100
82562นวัตกรรม ผ้าโอบอุ่น
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิดป่วย (SNB)
133
92562นวัตกรรม STAY STILL
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
น.ส.วิภาวี ปราบหงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (พิเศษ W4)
139
102562Safety Fall แผ่นกั้นเตียงเสริม
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563
น.ส.แสงระวี ตระกูลพงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (พิเศษ W4)
81
112562นวัตกรรม No Phleb Safe Soft
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นางรสิตา จิรัฎฐ์ชัยกุล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (สามัญ W1)
143
122562นวัตกรรม เก้าอี้มหัศจรรย์
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
144
132562นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
80
142562พัฒนาระบบของการตรวจสอบและรายงานยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถูกต้องและรวดเร็ว
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
144
152562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
98
162562การพัฒนารูปแบบการเบิกเวชภัณฑ์ให้ฉับไวด้วย QR code ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
104
172562หน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางอมรศรี พังเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล
105
182562นวัตกรรมหมอนหลอดกาแฟ เทคแคร์แม่รอคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
259
192561นวัตกรรมมุ้งอุ่นจัง
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
น.ส.นันทนิตย์ โยตะสี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
132
202561นวัตกรรมก้อนประคบเย็นจังยั่งยืน
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563
น.ส.พรพรรณ วุฒิภาพ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
96