แสดง 21 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์
นวัตกรรม
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
212561นวัตกรรม กล่องผดุงเท้าและยืด-คลาย-ได้แรง
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางเกษร วรรณิสรณ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
231
222561การพัฒนากระบวนการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
84
232561นวัตกรรม ซาลาเปาคู่หู
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิดป่วย (SNB)
81
242561สื่อชุดรูปแบบการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
128
252561ถุงอุ่นใจคลายหนาว (HAPPY WARMING BAG )
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางประภา อารีย์กับ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
151