แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
พัฒนากระบวนการทำงาน
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564CQI การจัดทำตัวอย่างวัสดุอุดฟันและหัวกรอฟันเพื่อสื่อสารระหว่างหัตถการทันตกรรม (อุดฟัน)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
นางอรุณี ธนะรุ่ง
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกทันตกรรม
285
22563การปรับรูปแบบบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าในสถานการณ์ covid-19 ของคลินิกกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
184