การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ

วิธีการติดตั้งจอแสดงผลเพิ่ม ให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องใช้งานได้ 2 จอพร้อมกัน เพื่อความสะดวกในการทำงาน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยที่ทั้ง 2 จอ สามารถแสดงภาพที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้
ผู้เผยแพร่ นายอานุภาพ วงค์สงวน