เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ

สือเรียนรู้เรื่องเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ผู้เผยแพร่ นายพิสิฐ จรัสรักษ์