ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่

ผู้เผยแพร่ นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์