บรรเทาอาการปวดด้วยการนวดตนเอง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้หลาย ๆ ท่านไม่กล้าใช้บริการนวดไทย เนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แล้วถ้าเรามีอาการปวด เราจะทำอย่างไร.. คลินิกอายุรเวท การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีวิธีบรรเทาอาการปวด ด้วยการนวดตนเองมาฝากครับ
ผู้เผยแพร่ นายอานุภาพ วงค์สงวน