โยคะสร้างสุข

การมีสุขภาพที่ดี คือการรู้จักดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเอง ด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างให้ชีวิตมีสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน เพราะเราเชื่อว่าชีวิตที่มีสมดุลจะสร้างพลังงานที่ดีให้แก่ร่างกาย การออกกำลังกายในศาสตร์โยคะนั้น สามารถตอบโจทย์เรื่องการสร้างสมดุลให้กับร่างกายในทุกด้าน เพราะสามารถช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและจิตใจมีสมาธิไปพร้อมกัน เราจะมาฝึกท่าโยคะอย่างง่ายไปด้วยกันครับ
ผู้เผยแพร่ นายอานุภาพ วงค์สงวน