บทความการนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก Pediatrics of Traditional Chinese Medicine

การนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก เป็นแขนงหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคนจีนสมัยโบราณเลี้ยงดูบุตรให้แข็งแรงป้องกันก่อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ แพทย์แผนจีนเป็นแพทย์ทางเลือกที่ช่วยการแยกแยะวิเคราะห์โรค(辩证论治) และ การรักษาแบบองค์รวม (整体观念) ใช้ทฤษฎีหยินหยางปรับธาตุทั้งร่างกายให้แข็งแรง
ผู้เผยแพร่ น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้