สุคนธบำบัดเบื้องต้น

สามารถนำกลิ่นหอมจากธรรมชาติไปปรับใช้ในบ้าน ที่อยู่อาศัย เพื่อใช้กลิ่นในการบำบัดและบรรเทาความเคลียดได้
ผู้เผยแพร่ น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี