ฟ้าทะลายโจร (穿心莲) สมุนไพรทางเลือกรักษาโรคโควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ผู้เผยแพร่ น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้