นวดหน้าป้องกันโรค

ความรู้ประโยชน์ของการนวดหน้า ช่วยป้องกันโรคอัมพาตใบหน้า อาการของโรคและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
ผู้เผยแพร่ น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี