ศาสตร์การบำบัดจากหินภูเขาไฟ

นวดหินร้อนคืออะไร มีประโยชน์และช่วยบำบัดร่างกายได้อย่างไร
ผู้เผยแพร่ น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี