การบำบัดและปรับสมดุลประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบสปา

หลักการการปรับสมดุลของระบบประสาททั้ง 5 ในรูปแบบสปาที่สามารถนำไปปรับใช้กับคนที่คุณรักและครอบครัวได้ง่ายๆ
ผู้เผยแพร่ น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี