สับปะรดสมุนไพรไทยกับความงาม

สารสำคัญ สรรพคุณทางยา เเละการบำรุงผิวด้วยสับปะรด
ผู้เผยแพร่ น.ส.กชกร เจริญรัมย์