หญิงตั้งครรภ์

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
44
22565รายงานวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (อัตราส่วนการตายมารดาไทย) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
54
32564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565
29
42564วิดีโอส่งเสริมคู่รักที่พร้อมมีบุตร กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
117
52563รายงานทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การตั้งครรภ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2563
362
62563การทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และดนตรีบำบัด
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
213
72562การศึกษาผลการให้ยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและพฤติกรรมการรับประทานอาหารและยา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
105
82561การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
85
92561ความรู้และทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการรับบริการทันตกรรมระหว่างตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
116