คอมพิวเตอร์และ IT

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน Online
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
97
22565คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
116
32564คู่มือการใช้งานการใช้งาน Synology Note เพื่อจดบันทึกบน cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2564
90
42564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
80
52564รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อจัดประชุมออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564
121
62564วิธีการแก้ไขเว็บ e-Learning ของ กพ. ไม่แสดงเนื้อหาบทเรียนบน Google Chrome
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564
1658
72564คู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูลกลาง Cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564
282
82564การประยุกต์ XIBO ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
104
92564การนำ Google Data Studio ช่วยดึงข้อมูลจากสเปรดชีตมาแสดง
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
957
102563คู่มือการใช้งาน เว็บย่อ Link Address ให้สั้นลง
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563
845
112563วิธีเปลี่ยน Battery UPS Syndome Atom 2000
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
229