คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
212564คู่มือนายทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
77
222564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
147
232564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
166
242564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
119
252564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
86
262564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
95
272564คู่มือ การรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
117
282564Flow Chart การขอ Authen Code ระบบลงทะเบียนออนไลน์จาก สปสช.
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
569
292564การค้นหาเลขที่เอกสารตั้งเบิก "บำนาญจ่ายตรง" เพื่อนำมาอ้างอิงในการบันทึกเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ GFMIS
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
304
302564นวัตกรรม HPC : Happy or not?
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
207
312564LEAN “Blood status จัดให้เป็นระบบ”
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
138
322564LEAN การลงทะเบียนยืมคืนแบบบันทึกการรักษารายวัน
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
154
332564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
135
342564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
182
352564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
143
362564เอกสารและแนวทางในการทำข้อมูลหลักผู้ขาย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
131
372564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
118
382564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
120
392564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
104
402564ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
136