คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
612563วิธีปฏิบัติ การคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
342
622563ขั้นตอนและแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
90
632563ขั้นตอนการลงข้อมูลในโปรแกรมตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563
88
642563การทำความสะอาดสถานที่และเครื่องใช้ (คลินิกฝากครรภ์) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2563
102
652563CQI แนวทางการคีย์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (คลินิกรักษ์สุขภาพ)
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563
404
662563ขั้นตอนการซักผ้าติดเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563
119
672563Lean การลดขั้นตอนการตรวจสอบยาเสพติดและยาควบคุมก่อนใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
173
682563Lean การลงทะเบียนก่อนผ่าตัด
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
97
692563ขั้นตอนการใช้เครื่องนึ่งไอน้ำในการทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
83
702563ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ด้วยการอบแก๊สเอทิลีน (EO)
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
210
712563หลักการจัดเก็บและการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563
106
722563การเบิกค่าตอบแทน (OT) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563
89
732563การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2563
98
742563คู่มือการใช้งานโปรแกรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
117
752563Lean สไลด์แผ่นนั้น ฉันหาเจอ
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
106
762563Lean การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563
109
772563คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
88
782563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
119
792563สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
91
802563ระบบจัดเก็บคำสั่ง
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
138