มารดาหลังคลอด

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565
37
22564ความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกในโรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
13
32564พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2564
140
42564ผลของการใช้แนวทางการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรตัวเหลืองได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
125
52563อาหารและสมุนไพร กระตุ้นน้ำนม
เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563
94
62563รายงานทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังการผ่าตัดคลอด
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563
94
72563รายงานทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563
110
82563ผลของการนวดอัลตราซาวด์เต้านมแก้ปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
96
92563การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2563
91
102563รายงานการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง Postpartum Hemorrhage (PPH)
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563
93
112563ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่และการเก็บรักษานมแม่
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563
75
122563รายงานการทบทวนวรรณกรรม เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนในมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอายุ 6 เดือนขึ้นไป
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563
207
132563รายงานทบทวนวรรณกรรม เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
88
142563บทความเรื่อง นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
76
152562CQI การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2563
70
162562สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
151
172562การศึกษาความเครียดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
111