วัยเรียนวัยรุ่น

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
43
22563สไลด์ประกอบการบรรยาย โรคในเด็กวัยเรียนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
100
32563ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
181
42563ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และผลกระทบในการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
131
52562ผลการศึกษารูปแบบงานอนามัยโรงเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
94
62561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
72
72561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
75
82561การประเมินรูปแบบการให้บริการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
160
92561หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับวัยรุ่น เขต5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
115