ผู้สูงอายุ

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12564รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
141
22564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
139
32564ใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2564
741
42564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
158
52564วิจัย ความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
325
62563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
79
72563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
88
82563บทความ ผู้สูงอายุกับการหกล้ม
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563
97
92563ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
91
102562Health Literacy among Leader of Elderly Social Club at Regional Health Promotion Center 5 Ratchaburi, Thailand
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
98
112562รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
95
122561การประเมินสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดย Software Care Plan
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
109
132561การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
92
142561การศึกษาประสิทธิผลและการใช้ประโยชน์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
104