MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับวันที่ชื่อเรื่องคำค้นประเภทผู้บันทึกดู
 
120 ตุลาคม 2563ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
219 ตุลาคม 2563อาหารเจส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
319 ตุลาคม 2563เทศกาลกินเจ 10 วัน ยึดหลัก 4 ล. “ล้าง ลด เลี่ยง เลือก”ส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
417 กันยายน 2563จัดส่งชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารด้วยชุดทดสอบอาหาร(SI2)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
511 กันยายน 2563ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
611 กันยายน 2563ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2564-2570RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
710 กันยายน 2563New Style New NormalRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
819 สิงหาคม 2563กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
910 กันยายน 2563ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
103 กันยายน 2563ประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board) ครั้งที่ 3/2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1128 สิงหาคม 2563ประชุมการส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1231 สิงหาคม 2563ร่วมกิจกรรมบรรยาย และจัดบูธ ในหัวข้อ การใช้งาน ระบบ Thai Stop CovidRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1318 สิงหาคม 2563กิจกรรม เล่น เล่า เคล้าความสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
146 สิงหาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal "ประกาศผลประกวดเมนูชูสุขภาพ"RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
154 สิงหาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal "ประกวดเมนูชูสุขภาพ"RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1628 กรกฏาคม 2563พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1724 กรกฏาคม 2563อบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1822 กรกฏาคม 2563ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1921 กรกฏาคม 2563ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
2020 กรกฏาคม 256310 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส