MEDIA HPC5

ประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

รายละเอียด

วันที่30 ตุลาคม 2563
ชื่อเรื่องประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
รายละเอียดวันที่ 30 ตุลาคม 2563 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการโดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม โดยมีมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ,ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านโป่ง,ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี,ผู้แทนบริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และช่วงบ่ายคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมุมนมแม่ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันโดยมี นายอัครเศรษฐ เกษรราช รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดราชบุรี และคณะให้การต้อนรับ
Credit
ประเภทสิ่งแวดล้อม
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:45 น.
วันเวลาที่แก้ไข5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:17 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส