MEDIA HPC5

ลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัย Organizational Quarantine สมุทรสาคร

รายละเอียด

วันที่22 ธันวาคม 2563
ชื่อเรื่องลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัย Organizational Quarantine สมุทรสาคร
รายละเอียดลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัย Organizational Quarantine สมุทรสาคร วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. : คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมวางแผนและลงพื้นที่สำรวจสุขอนามัยในที่พื้นที่กักโรค และมาตรฐานตลาดตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, น.ส.อรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมวางแผน และลงพื้นที่สำรวจ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในวันช่วงบ่ายทางคณะร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านเพื่อใช้สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ เป็นสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด–19 พร้อมทั้งเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ และในเรื่องของการเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีคนแออัดจนเกินไป และหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
Credit
ประเภทสิ่งแวดล้อม
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก23 ธันวาคม 2563 เวลา 12:41 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส