แสดง 1 ถึง 30 จาก 111 ผลลัพธ์
รอดำเนินการ
 เลขที่รายการงบที่ตั้งปีงบประมาณผู้ทำรายการ
 
 
1
650261
จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2
650260
ยา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
3
650259
ยา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
4
650258
ยา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
5
650257
ยา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
6
650256
ยา
11 สิงหาคม 2565
2565น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
7
650255
น้ำยาซักผ้าขาว(ฆ่าเชื้อ)
11 สิงหาคม 2565
57,000.002565น.ส.เบญจา พึ่งอุบล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8
650254
ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
10 สิงหาคม 2565
2,000.002565น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
นักจัดการงานทั่วไป
9
650253
Saliva Ejector (หลอดดูดน้ำลาย),กระจกส่องปาก,Pose-Clorite
10 สิงหาคม 2565
2,674.002565นางศรีไพร คชชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
10
650252
Sanctuary Dental Dams (วัสดุทางทันตกรรม)
10 สิงหาคม 2565
1,650.002565นางศรีไพร คชชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
11
650251
ทำผนังห้อง ทาสีผนัง ฝ้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ติดตั้งผ้าม่าน ปูพื้นกระเบื้องยาง ติดวอลเปเปอร์ผนังห้อง
10 สิงหาคม 2565
54,930.002565นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12
650250
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12300 BTU จำนวน 1 เครื่อง
10 สิงหาคม 2565
15,000.002565นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13
650249
วัสดุเครื่องบริโภค จัดซื้ออาหารสดประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565
10 สิงหาคม 2565
28,000.002565นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหารส2
14
650248
วัสดุเครื่องบริโภค จัดซื้ออาหารสดประจำสัปดาห์ วันที่ 22 - 28 กันยายน 2565
10 สิงหาคม 2565
28,000.002565นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหารส2
15
650247
วัสดุเครื่องบริโภค จัดซื้ออาหารสดประจำสัปดาห์ วันที่ 15 - 21 กันยายน 2565
10 สิงหาคม 2565
28,000.002565นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหารส2
16
650246
วัสดุเครื่องบริโภค จัดซื้ออาหารสดประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 14 กันยายน 2565
10 สิงหาคม 2565
28,000.002565นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหารส2
17
650245
วัสดุเครื่องบริโภค จัดซื้ออาหารสดประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 7 กันยายน 2565
10 สิงหาคม 2565
28,000.002565นางสมลักษณ์ เกตุแก้ว
พนักงานประกอบอาหารส2
18
650244
เครื่องพิมพ์
9 สิงหาคม 2565
2,600.002565น.ส.รัชรพี ชัยเชาวรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
19
650243
วัสดุเครื่องบริโภค เครื่องปรุง
9 สิงหาคม 2565
48,716.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
20
650242
วัสดุเครื่องบริโภค เครื่องปรุง
9 สิงหาคม 2565
8,413.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
21
650241
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
9 สิงหาคม 2565
5,000.002565นางบุษบา แพงบุปผา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
22
650240
วัสดุสำนักงาน
9 สิงหาคม 2565
33,500.002565น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
นักจัดการงานทั่วไป
23
650239
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยืนระบบดิจิตอล
9 สิงหาคม 2565
2,500.002565น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
24
650238
จ้างเหมาปรับพื้นเทคอนกรีตลานจอดรถมอเตอร์ไซต์หลักตึกอำนวยการ จำนวน 1 งาน
8 สิงหาคม 2565
98,000.002565ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
25
650237
จ้างทำตรายางจำนวน 39 รายการ
8 สิงหาคม 2565
11,770.002565นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
26
650236
สายชาร์จเครื่องชั่งน้ำหนักทารก (Power Supply, Seca oem. สำหรับเครื่องชั่ง ยี่ห้อ Seca)
8 สิงหาคม 2565
3,900.002565นางลัดดา ผูกน้อย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27
650235
แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด CG8+, Cartridge
8 สิงหาคม 2565
33,000.002565นางลัดดา ผูกน้อย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28
650234
ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2565
8 สิงหาคม 2565
2565น.ส.กรรณาภรณ์ มิ่งขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
29
650233
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ P4P ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
8 สิงหาคม 2565
992,047.002565น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
30
650232
ซ่อมยูนิตทำฟัน
5 สิงหาคม 2565
6,741.002565นางศรีไพร คชชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
©2021 พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี