ภาพแสดงหน้าจอระบบเมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว


 1. นำเข้าข้อมูล เพิ่มเอกสารงานวิจัย
 2. ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน และรหัสผ่าน
 3. ตำแหน่งของหน้าเว็บที่คุณอยู่
 4. ระบบสืบค้นข้อมูลภายในเว็บ
 5. งานวิจัยที่เผยแพร่แยกตามพื้นที่
 6. งานวิจัยล่าสุดที่ถูกเผยแพร่
 7. การลงชื่อออกจากระบบ


1.นำเข้าข้อมูล เพิ่มเอกสารงานวิจัย

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่จะเผยแพร่ของท่านได้ด้วยการกดที่ปุ่ม “Upload งานวิจัย” ดังภาพด้านบน ระบบจะนำท่านไปสู แบบฟอร์ม “Upload งานวิจัย”
ภาพแสดงหน้าจอ แบบฟอร์มเพิ่มเนื้อหางานวิจัย

เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม “Upload งานวิจัย” และแนบเอกสารงานวิจัยของท่านลงในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว
ให้กดที่ปุ่ม

รายละเอียดต่าง ๆ ของแบบฟอร์ม

 • ชื่อเรื่อง : หมายถึง ชื่อเรื่องของงานวิจัยของคุณที่จะนำเข้าสู่ระบบ
 • ชื่อเรื่องรอง : หมายถึง ชื่อเรื่องรองของงานวิจัยของคุณที่จะนำเข้าสู่ระบบ ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
 • ผู้แต่ง / หน่วยงาน / อีเมล : หมายถึง รายละเอียดของผู้จัดทำงานวิจัย สามารถใส่ได้มากกว่า 1 คนก็ได้ ดังภาพด้านล่างนี้
 • keyword : หมายถึง คำค้นที่จะทำให้ระบบค้นหาคำค้นของโปรแกรม สามารถค้นหาเนื้อหาของงานวิจัยท่านได้ ซึ่งวิธีการใส่ข้อมูลคำค้นนั้น จะต้องใส่เครื่องหมาย , (จุลภาค) ขั้นกลางระหว่างคำค้น ดังภาพด้านล่าง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : หมายถึง คำอธิบายอย่างย่อสำหรับผลงานคุณที่จะสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ถึงความเป็นมาโดยรวม ซึ่งข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่ใต้ “ชื่อเรื่อง” ดังภาพตัวอย่างผลลัพท์ด่านล่างนี้

  ตัวอย่าง ถ้าหากไม่ได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม


  ตัวอย่าง ถ้าหากใส่รายละเอียดเพิ่มเติม


 • วันที่จัดทำ : หมายถึง วันที่จัดทำเอกสารทั้งนี้คุณสามารถเลือกเองได้ด้วยการระบุโดยพิมพ์ตัวเลข “วัน/เดือน/พ.ศ.” ลงไปในช่องหรือเลือกผ่านปฏิทิน
  ตัวอย่าง การเลือกวันที่ผ่านปฏิทิน

 • บทคัดย่อ : หมายถึง เอกสารบทคัดย่องานวิจัย ผู้ใช้งานสามารถแนบเอกสารบทคัดย่องานวิจัยของท่าน ได้ในช่องทางนี้เป็นแฟ้มข้อมูล .PDF เท่านั้น และแฟ้มข้อมูลของท่านจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 MiB
 • งานวิจัยฉบับย่อ : หมายถึง เอกสารงานวิจัย ผู้ใช้งานสามารถแนบเอกสารงานวิจัยฉบับย่อ หรือฉบับเต็ม ของท่าน ได้ในช่องทางนี้เป็นแฟ้มข้อมูล .PDF เท่านั้น และแฟ้มข้อมูลของท่านจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 MiB

2.ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน และรหัสผ่าน
หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลของท่าน หรือแก้ไขรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ท่านสามารถ Click ที่ชื่อของท่านบริเวณมุมด้านขวาของหน้าจอ ก็จะปรากฎเมนูดังภาพด้านล่าง

ความหมายของเมนูผู้ใช้งาน
 • งานวิจัยของคุณ : เมื่อต้องการเข้าแก้ไขข้อมูลงานวิจัยของท่านที่ได้ส่งเข้าระบบไปแล้ว ท่านสามารถเข้าแก้ไขงานวิจัยเหล่านั้นได้ที่เมนูนี้
 • ข้อมูลส่วนตัว : เมนูนี้จะใช้เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูลของตัวท่าน เช่นรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ ชื่อของท่าน และที่อยู่

งานวิจัยของคุณ

เมื่อท่านเลือกเข้าสู่เมนูนี้ ก็จะพบกับรายการผลงานของท่าน ดังภาพต่อไปนี้
จะเห็นได้ว่าแต่ละรายการมีปุ่มอยู่ 3 ปุ่ม Enable/Disable , Edit และ Delete
 • Enable/Disable ใช้สำหรับ เปิด หรือ ปิด หากการแสดงผลปิดอยู่รายการนั้นจะแสดงแถบด้านซ้ายสีเทา หรือหากเปิดอยู่แถบจะเป็นสีเขียว

  หากบทความอยู่ในสถานะที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ Disable(แถบสีเทา) จะไม่ปรากฎผลลัพท์ในช่อง Search หรือ ในหมวดหมู่ใด ๆ เลย จนกว่าท่านจะปรับให้เป็นสถานะ Enable(สีเขียว) ดังนั้นท่านสามารถสังเกตสถานะเปิดปิดบทความงานวิจัของท่านได้ที่แถบสีด้านซ้ายของแต่ละรายการ หรือที่สถานะ Publish ก็ได้
 • Edit เมนูนี้ใช้แก้ไขข้อมูล

  ทานสามารถแก้ไขของมูลของท่านหรือ Upload แก้ไข บทคัดย่องานวิจัย งานวิจัยฉบับย่อ/เต็มได้โดยผ่านเมนูนี้
 • Delete ลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลของท่านจะต้องกดยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้งด้วยการกดปุ่ม OK กล่องข้อความยืนยัน3.ตำแหน่งของหน้าเว็บที่คุณอยู่
Breadcrumbs หรือ Navigator Bar มันก็คือเส้นนำทางในการใช้งานของท่าน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทราบตำแหน่งของเนื้อหาปัจจุบันที่ท่านอยู่ เช่น เมื่อท่านเข้าดูข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 4 ท่านก็จะรู้ว่า ศูนย์อนามัยที่ 4 อยู่ อำเภอ จังหวัด และเขตอะไร เป็นต้น ดังภาพ

อีกทั้งท่านสามารถใช้งานมันเพื่อเป็นเมนูสำหรับย้อนกลับไปตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนหน้าด้วยการกด Click ที่หัวข้อที่แสดงบน Breadcrumbs4.ระบบสืบค้นข้อมูลภายในเว็บ ระบบค้นหาช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้น

พิมพ์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการค้นหาลงในช่องคำค้นแล้วกดปุ่ม ค้นหา หรือ Enter เพียงเท่านี้ก็จะมีรายการที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมา หากผู้ใช้งานต้องการให้ผลลัพท์ปรากฎขึ้นในระบบค้นหาต้องระบุ ชื่อเรื่องหลัก,Keyword และคำอธิบายให้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน เช่นดังภาพด้านบน ผลลัพท์ที่แสดงขึ้นมาคือคำว่า "ข่าว" ซึ่งตรงกับข้อมูลของ "ชื่อเรื่องหลักและรายละเอียดเพิ่มเติม" ดังนั้น ระบบค้นหาของเราจะพิจารณาจาก 3 ส่วนนี้เท่านั้นซึ่งจะไม่รวมข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล PDF ที่ผู้ใช้งาน Upload เข้ามา


5.งานวิจัยที่เผยแพร่แยกตามพื้นที่ ข้อมูลในส่วนนี้จะบอกถึงจำนวนข้อมูลงานวิจัยในแต่ละพื้นที่เมื่อกดเข้าไปดูด้านในสุดจนถึงข้อมูลระดับบุคคล ก็จะสามารถดูข้อมูลงานวิจัยของแต่ละบุคคลได้ด้วยเช่นกันเมื่อถึงระดับบุคคล คุณสามารถดูลำดับชั้นของข้อมูลได้ที่ Breadcrumbs และสามารถใช้มันไปยังตำแหน่งของชั้นก่อนหน้านี้ได้ หรือ Click ที่ข้อมูลเพื่อเข้าดูรายละเอียด


6.งานวิจัยล่าสุดที่ถูกเผยแพร่
ในส่วนนี้เมื่อมีผู้ใช้งานทำการกดปุ่มเผยแพร่ข้อมูล รายการเหล่านั้นก็จะมาแสดงในจุดนี้ โดยระบบจะค้นข้อมูลที่ถูกแสดงล่าสุด 15 อันดับโดยเรียงตามวันที่เผยแพร่มาแสดงในส่วนนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการเข้าถึง
7.การลงชื่อออกจากระบบ
จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานระบบ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากผู้ไม่หวังดี

เพียงแค่ Click ที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” ดังภาพด้านบน เพียงแค่นี้ก็ช่วยให้บัญชีผู้ใช้งานของคุณปลอดภัยได้แล้ว