โดย : คัชชรินทร์ โค้วสมจีน
เมื่อวันที่ : 2018-08-29 17:33:47
คณะผู้จัดทำ :
นายคัชชรินทร์  โค้วสมจีน  นักรังสีแพทย์ชำนาญการ   .หน่วยงานรังสีวิทยาโรงพระยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี   เบอร์โทรศัพท์   081-858-4956   e-mail    Katch2510 @ hotmail.com

ยอดผู้เข้าชม : 154
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำหนักตัวที่มากข้อมูลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีปีงบประมาณ2555-2557  มีจำนวนทั้งสิ้น5,701 , 5,593  และ 5,760  ราย ตามลำดับ การตรวจทางรังสีวิทยา เป็นการตรวจเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยถ่ายภาพรังสีในท่ายืนรับน้ำหนัก ซึ่งภาพถ่ายจะแสดงว่ามีช่องข้อเข่าแคบลงเนื่องจากกระดูกอ่อนที่ผิวข้อถูกทำลายไปเห็นกระดูกงอกที่ขอบข้อ(Osteophytes) ภาพเงากระดูกใต้กระดูกอ่อนเข้มขึ้น(Subchondral bone sclerosis) เนื่องจากมีการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ ในรายที่เป็นมากภาพผิวข้อจะขรุขระ พบมีการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อเข้าไปจนถึงกระดูกแข็ง หรือเห็นถุงน้ำในกระดูกใต้กระดูกผิวข้อ อาจเห็นเศษกระดูกเคลื่อนในข้อ (Loose bony )แต่มีปัญหาของเครื่องเอ็กซเรย์แบบแขวนที่เลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งได้ต่ำสุด 80 เซนติเมตร การแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้บันไดที่ก้าวขึ้นลงเตียงเอ็กซเรย์มีระดับความสูงขั้นที่หนึ่ง 22 เซนติเมตรความสูงขั้นที่สอง 42 เซนติเมตร จากระดับพื้นความกว้างแต่ละขั้น 20 ซนติเมตรและความยาวแต่ละขั้น50เซนติเมตรมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพรังสีหัวเข่าท่ายืน โดยให้ผู้ป่วยก้าวขึ้นไปยืนที่บันไดขั้นที่สองมีการจัดท่าผู้ป่วยโดยให้เจ้าหน้าที่หรือญาติผู้ป่วยช่วยพยุงผู้ป่วยขึ้นบันไดและช่วยจับยึดแผ่น Cassette ให้อยู่จุดกึ่งกลางของ Central ray  ตั้งค่า Exposureให้เหมาะสมกับส่วนที่ถ่าย