โดย : ณัฐสิมา เกิดทรัพย์
เมื่อวันที่ : 2018-09-03 11:58:58
คณะผู้จัดทำ :
ณัฐสิมา เกิดทรัพย์ 
รพ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ยอดผู้เข้าชม : 104
Outcome of pharmaceutical care in patient with chronic obstructive pulmonary disease in community hospital Thailand