โดย : ปิยารัตน์ ทองย้อย
เมื่อวันที่ : 2018-08-29 17:40:38
คณะผู้จัดทำ :
ปิยารัตน์  ทองย้อย  พ.บ. - อ.ว. เวชกรรมป้องกัน
โรงพยาบาลปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ยอดผู้เข้าชม : 108
Outcome of fast track breast cancer screening in Paktho Hospital
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบทางด่วนคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีที่มารับบริการตรวจก้อนเต้านม   และศึกษาผลการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยแพทย์ที่ไม่ใช่รังสีแพทย์
ดาวโหลดเอกสารบทคัดย่อ 1.งานวิจัย การพัฒนาระบบทางด่วนคัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf
ไม่มีแฟ้มข้อมูล