หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11เมืองเลย 1 0 1 5 9
12นาด้วง 0 0 0 2 3
13เชียงคาน 0 0 0 3 6
14ปากชม 0 0 0 3 5
15ด่านซ้าย 0 0 0 2 9
16นาแห้ว 0 0 0 1 4
17ภูเรือ 0 0 0 2 5
18ท่าลี่ 0 0 0 1 5
19วังสะพุง 0 0 1 2 8
20ภูกระดึง 0 0 0 1 4
21ภูหลวง 0 0 0 0 5
22ผาขาว 0 0 0 2 3
23เอราวัณ 0 0 0 2 2
24หนองหิน 0 0 0 1 3
รวม