หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11เมืองนครพนม 1 0 1 1 12
12ปลาปาก 0 0 0 1 8
13ท่าอุเทน 0 0 0 2 7
14บ้านแพง 0 0 0 1 5
15ธาตุพนม 0 0 0 5 7
16เรณูนคร 0 0 0 1 8
17นาแก 0 0 0 2 11
18ศรีสงคราม 0 0 0 5 5
19นาหว้า 0 0 0 2 5
20โพนสวรรค์ 0 0 0 1 7
21นาทม 0 0 0 0 3
22วังยาง 0 0 0 0 3
รวม