หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11ศรีสะเกษ 1 0 2 35 179
12อุบลราชธานี 1 1 4 54 179
13ยโสธร 1 0 1 23 63
14อำนาจเจริญ 1 0 1 23 39
15มุกดาหาร 1 0 1 24 29
รวม