หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11อุตรดิตถ์ 1 0 1 25 53
12ตาก 1 1 1 17 49
13สุโขทัย 1 0 3 18 69
14พิษณุโลก 1 1 1 24 76
15เพชรบูรณ์ 1 0 3 21 103
รวม