หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11บึงกาฬ 1 0 0 18 41
12หนองบัวลำภู 1 0 1 23 43
13อุดรธานี 1 1 3 67 109
14เลย 1 0 2 27 71
15หนองคาย 1 0 2 17 48
16สกลนคร 1 1 0 64 75
17นครพนม 1 0 1 21 81
รวม