หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 ทม.กาญจนบุรี เชิงเขาทอง หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2 หจก.สมนึก ธุรกิจ 402/2553 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3 อบต.ช่องสะเดา 123 ม.6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4 บ.พลังทิพย์ รีไซเคิล ม.7 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
5 ทต.ท่ามะกา บ้านท่ามะกา ม.2 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
6 ทต.ท่าไม้ บ.กระต่ายเต้น ม.10 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
7 ทต.พระแท่นลำพระยา ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
8 ทต.หวายเหนียว ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
9 ทต.ด่านมะขามเตี้ย ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
10 ทต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
11 ทต.ท่าม่วง หมู่ที่ 6 ถ.มะกอกหมู่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
12 ทต.สำรอง บ้านรางเฆ่ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
13 บ.กาญจน์ไมนิ่ง(Incinerator ) 15/1 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
14 ทต.ท่าล้อ หมู่ 2 หมู่ 6 ตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
15 ทต.บ่อพลอย ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
16 ทต.รางหวาย ม.18 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
17 ทต.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
18 ทต.หนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
19 ทต.หนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
20 ทต.หลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
21 ทต.พนมทวน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
22 ทต.ตลาดเขต ต.ตลาดเขต อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
23 อบต.ดอนตาเพชร บ้านบ่อสำโรง ม.2 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
24 ทต.หนองปรือ ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
25 ทต.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี