หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 ทน.นครปฐม ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
2 ทต.โพรงมะเดื่อ ม.12 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
3 ทต.ดอนยายหอม ม. 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
4 ทต.สามง่าม ม.12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
5 ทต.บางเลน บ้านไผ่งาม ม.3 ต.ไผ่งาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (อบต.ดอนตูม)
6 ทต.บางหลวง ม.10 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
7 ทต.ลำพญา ม.5 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
8 ทต.นครชัยศรี ม.3 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9 ทต.ห้วยพลู ม.3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
10 อบต.ท่าพระยา ที่สาธารณะ
11 บ.ลำเลียงชัย ถ.มาลัยแมน-พระแท่น ต.ทุ่งควายหาย อ.กำแพงแสน
12 บ.ทิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 127-9 ม.1 ต.ธรรมศาลา อ.พุทธมณฑล
13 กลุ่ม 79 (พท.ทต.กำแพงแสน) 30 ม.8 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม