หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 ทต.บ้านแพ้ว (ปิดบ่อแล้ว) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
2 หจก.สมนึก ธุรกิจ เลขที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 บริษัท ปลายวิว จำกัด เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
4 นายเกษม ไพประพันธ์ เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 7 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
5 บ.สุวรรณนาคาม (ปิดกิจการชั่วคราว) ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
6 บ.ควรพระ 47/89 หนองหญ้าแพรก อ.เมือง ส.สมุทรสาคร
7 บ.สินสาคร 5 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8 อบต.บางยาง 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9 กฤตธนารียูส ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
10 บ.เอส อาร์ พี บี จก. ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร